[Regulamin z dnia 30 października 2019 roku]


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/ oraz w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja promocyjna.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane Produkty marki DUKA:

        3.1.1. w przypadku Produktów w sklepie internetowym - wskazane w zakładce https://duka.com/pl/promocje/porcelana

        3.1.2. w przypadku Produktów w sklepach stacjonarnych – wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz dostępne w danym salonie stacjonarnym.;

    3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów;

    3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie;

    3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

    3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta Tygodnia" wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia.

    3.7. oraz oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Oferta Tygodnia

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje oraz oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych.

    3.9. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych w zakładce: duka.com/pl/sale oraz oznaczonych jako oferta wyprzedażowa w salonach stacjonarnych.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja promocyjna w sieci salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 24.10.2019 roku do 06.11.2019 roku.

    5.2. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 9:00 od dnia 24.10.2019 roku do godziny 23:59 dnia 06.11.2019  roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

    5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów. Produkty objęte promocją w ramach niniejszej Akcji promocyjnej są traktowane jako produkty nie objęte akcją Rabat 100 zł na kolejne zakupy, o których mowa w https://duka.com/pl/regulamin-bony-2019Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


1. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


2. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „-25% PORCELANA październik 2019” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).     


5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej https://duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych


6. oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


7. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.


8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


9. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
  • Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


LISTA PRODUKÓW biorących udział w promocji w sklepach stacjonarnych DUKA:


Kod produktu
Nazwa produktu

1217697

ACACIA MISKA PORCELANOWA 24CM Z DREWNIANĄ PODSTAWĄ

1217695

ACACIA TACA OBROTOWA Z 5 MISECZKAMI

1215793

ANDALUSIA ALHAMBRA MISKA SAŁATKOWA 23CM

1210228

BAMBOO MISKA DO SALATY 37CM

1212175

BAMBOO ZESTAW 3 MISECZEK Z PODSTAWKĄ

1214356

BAMBOO ZESTAW MISECZEK DO PRZYSTAWEK

1216012

BASIC GROCH CERAMICZNY DO OBCIĄŻ. WYPIEKÓW 600G

1215094

BLOM KUBEK GLAZURA BŁĘKIT 2 310 ML

1215092

BLOM KUBEK GLAZURA BŁĘKIT 310 ML

1214841

BLOM KUBEK Z POKRYWKĄ LIŚCIE

1210178

BRULEE ZESTAW DO CREME BRULEE PALNIK + 4 RAMEKINY BIAŁE

1210179

BRULEE ZESTAW DO CREME BRULEE PALNIK + 4 RAMEKINY BIAŁO CZARNE

1217712

BURCU FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML KWIAT, PTAK

1217713

BURCU FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML PAPROĆ, POMARAŃCZA

1217714

BURCU FILIŻANKA ZE SPODKIEM 90ML PAPROĆ, POMARAŃCZA

1217715

BURCU KUBEK 440ML KWIAT, PTAK

1217716

BURCU KUBEK 440ML PAPROĆ, POMARAŃCZA

1217717

BURCU TALERZ 20CM KWIAT, PTAK

1217719

BURCU ZESTAW 2 FILIŻANEK ZE SPODKIEM 90ML PAPROĆ, POMARAŃCZA

1217720

BURCU ZESTAW 2 KUBKÓW 440ML

1217718

BURCU ZESTAW TALERZ 20CM, FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML

1214784

CANDY POJ.PORC. 12,1X15,1 CM SZARY

1215879

CANDY POJEMNIK 11.1X12.5CM AKAC.POK. BIAŁY

1215880

CANDY POJEMNIK 11.1X12.5CM AKAC.POK. CZARNY

1215575

CANDY POJEMNIK 12.1X15.1CM BIAŁY MAT. AKAC. POK.

1215576

CANDY POJEMNIK 12.1X15.1CM CZARNY MAT. AKAC. POK.

1215572

CANDY POJEMNIK 9.8X10.2CM BIAŁY MAT. AKAC. POK.

1215573

CANDY POJEMNIK 9.8X10.2CM CZARNY MAT. AKAC. POK.

1214161

CANDY POJEMNIK CER.12,1X12,1X15,1 CM TURKUS

1210850

CHOCO DIP  ZESTAWY DO FONDUE Z 4 WIDELCAMI

1215545

DALA DEKO. KOŃ BIAŁY

1216227

DALA DEKO. KOŃ CZARNY

1215159

DELETED_ITEM LITEN ZEST.3 GARNKÓW RĄCZ.MET BIAŁA CER.

1216492

DIP MAŁE NACZYNIE Z UCHWYTEM 10CM

1216516

DIP MISECZKA 10CM BIAŁY

1216517

DIP MISECZKA 12CM BIAŁY

1216518

DIP MISECZKA 15CM BIAŁY

1216493

DIP NACZYNIE Z UCHWYTEM 15CM

1216523

EBBA DZBANEK BIAŁO CZARNY

1216524

EBBA DZBANEK GROSZKI BIAŁO CZARNY

1216519

EBBA FILIŻANKA ZE SPODKIEM BIAŁ. CZAR.

1216520

EBBA FILIŻANKA ZE SPODKIEM GROSZKI BIAŁ. CZAR.

1216522

EBBA TALERZ 18CM BIAŁO CZARNY

1216521

EBBA TALERZ 18CM GROSZKI BIAŁ. CZAR.

1213793

ELIAS ELEMENTS FILIŻANKA ZE SPODKIEM CZARNY + ZŁOTY 170 ML

1213796

ELIAS ELEMENTS FILIŻANKA ZE SPODKIEM ZLOTE ROMBY 170 ML

1213797

ELIAS ELEMENTS KUBEK ZLOTE TROJKATY 320 ML

1215714

EMMA FILIŻANKA JUMBO ZE SPODKIEM GRAFIT 550 ML

1217229

EMMA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML BIAŁY

1217220

EMMA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML CZARNY

1213849

EMMA FILIŻANKA ZE SPODKIEM GRAFIT

1215806

EMMA FRESKA DARK MISKA 18CM

1217227

EMMA KUBEK 375ML BIAŁY

1217218

EMMA KUBEK 375ML CZARNY

1213850

EMMA KUBEK GRAFIT 375 ML

1213852

EMMA MISA SAŁATKOWA GRAFIT

1213845

EMMA MISECZKA GRAFIT 14 CM

1217228

EMMA MISKA 14CM BIAŁY

1217219

EMMA MISKA 14CM CZARNY

1215682

EMMA MISKA 18 CM GRAFITOWY

1217230

EMMA MISKA SAŁATKOWA 24CM BIAŁY

1217221

EMMA MISKA SAŁATKOWA 24CM CZARNY

1217223

EMMA PATERA 30CM CZARNY

1217245

EMMA PATERA 33CM BIAŁY

1217231

EMMA PODSTAWKA POD JAJKO BIAŁY

1217222

EMMA PODSTAWKA POD JAJKO CZARNY

1215405

EMMA RONN TALERZ CZERWONY 27 CM

1217225

EMMA TALERZ 22CM BIAŁY

1217216

EMMA TALERZ 22CM CZARNY

1213846

EMMA TALERZ 22CM GRAFIT

1217224

EMMA TALERZ 27CM BIAŁY

1217215

EMMA TALERZ 27CM CZARNY

1213847

EMMA TALERZ 27CM GRAFIT

1217232

EMMA TALERZ 33CM BIAŁY

1217244

EMMA TALERZ 33CM CZARNY

1217226

EMMA TALERZ GŁEBOKI 23CM BIAŁY

1217217

EMMA TALERZ GŁEBOKI 23CM CZARNY

1213848

EMMA TALERZ GŁĘBOKI GRAFIT 23 CM

1216779

FALSTERBO POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 13CM | 800ML BIAŁY

1216780

FALSTERBO POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 16CM | 1100ML BIAŁY

1216778

FALSTERBO POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 9CM | 400ML BIAŁY

1211182

FELICIA CUKIERNICA

1211181

FELICIA DZBANEK DO HERBATY

1211183

FELICIA DZBANEK DO ŚMIETANKI

1217701

FELICIA ETAŻERKA 3 POZIOMY 26,5CM, 19CM, 15CM

1213336

FELICIA FILIŻANKA 130 ML BIAŁA

1211178

FELICIA FILIŻANKA Z PODSTAWKĄ

1217700

FELICIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM JUMBO 300ML

1216547

FELICIA FLORA ETAŻERKA TRZYPOZIOMOWA BIAŁA

1216557

FELICIA FLORA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 100ML BIAŁY

1216552

FELICIA FLORA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML BIAŁY

1216553

FELICIA FLORA KUBEK BIAŁY

1216554

FELICIA FLORA MISKA 14CM BIAŁY

1216555

FELICIA FLORA MISKA 22CM BIAŁY

1216558

FELICIA FLORA PÓŁMISEK 30 CM BIAŁY

1216550

FELICIA FLORA TALERZ 20CM BIAŁY

1216548

FELICIA FLORA TALERZ 26CM BIAŁY

1216556

FELICIA FLORA TALERZ 30CM BIAŁY

1216551

FELICIA FLORA TALERZ DESEROWY 15CM BIAŁY

1216549

FELICIA FLORA TALERZ GŁĘBOKI 21,5CM BIAŁY

1215204

FELICIA JOY KUBEK 280ML ZŁ. GWIAZDKI

1213951

FELICIA KUBEK

1211180

FELICIA KUBEK 280 ML

1211188

FELICIA MISA 15 CM

1211187

FELICIA MISA DO SAŁATY 23 CM

1213333

FELICIA MODERN TALERZ 20CM BIAŁY

1213338

FELICIA PÓŁMISEK 30,5 CM BIAŁY MODERN

1214015

FELICIA PÓŁMISEK 30.5 CM

1213337

FELICIA PÓŁMISEK 35,5 CM BIAŁY MODERN

1213334

FELICIA TALERZ 15CM BIAŁY MODERN

1213332

FELICIA TALERZ 26,5 CM BIAŁY MODERN

1211175

FELICIA TALERZ DO ZUPY 21,5 CM

1213335

FELICIA TALERZ GŁ.20 CM MODERN

1211174

FELICIA TALERZ OBIADOWY OKRĄGŁY 26,7 CM

1211177

FELICIA TALERZ OKRĄGŁY 15 CM

1211176

FELICIA TALERZ OKRĄGŁY 19 CM

1211179

FELICIA TALERZ OKRĄGŁY 30 CM

1211186

FELICIA TALERZ OWALNY 30 CM

1211185

FELICIA TALERZ OWALNY 35,6 CM

1211184

FELICIA WAZA DO ZUPY

1217178

FIKA FLORYD KUBEK 425ML BORÓWKA CZERWONY

1217173

FIKA FLORYD KUBEK 425ML JAGODA NIEBIESKI

1217177

FIKA FLORYD MISKA 13CM BORÓWKA CZERWONY

1217172

FIKA FLORYD MISKA 13CM JAGODA NIEBIESKI

1217176

FIKA FLORYD MISKA 17CM BORÓWKA CZERWONY

1217171

FIKA FLORYD MISKA 17CM JAGODA NIEBIESKI

1216728

FIKA FLORYD PORC. POJEMNIK 700ML BORÓWKA CZERW.

1216727

FIKA FLORYD PORC. POJEMNIK 700ML JAGODA NIEB.

1217175

FIKA FLORYD TALERZ 19CM BORÓWKA CZERWONY

1217170

FIKA FLORYD TALERZ 19CM JAGODA NIEBIESKI

1217174

FIKA FLORYD TALERZ 23CM BORÓWKA CZERWONY

1217169

FIKA FLORYD TALERZ 23CM JAGODA NIEBIESKI

1217428

FIKA FLORYD TALERZ 30CM BORÓWKA CZERWONY

1216635

FLINGOR KUBEK 280ML WIŚNIA BIAŁY

1216643

FLINGOR ZESTAW 2 FLIŻANEK ZE SPODKIEM 160ML RÓŻA RÓŻOWY PASY

1217181

FLORIST KUBEK KWIAT 400 ML ZIELONY

1217133

FLORIST KUBEK KWIAT 400ML CZARNY

1217130

FLORIST KUBEK KWIAT 400ML CZERWONY

1217131

FLORIST KUBEK KWIAT 400ML NIEBIESKI

1217182

FLORIST KUBEK KWIAT 400ML ZIELONY, CZERWONA LAMÓWKA

1217132

FLORIST KUBEK ROŚLINA 400ML CZERWONY

1217183

FLORIST KUBEK SUKULENTY 400ML CZERWONY, NIEBIESKI

1217129

FLORIST KUBEK WAŻKA 400ML NIEBIESKI

1217180

FLORIST KUBEK WZÓR 400ML CZARNY, ZIELONY

1217179

FLORIST KUBEK WZÓR 400ML CZERWONY, NIEBIESKI

1216502

FREJA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML

1216501

FREJA KUBEK 350ML

1216580

FREJA MISA SAŁATKOWA 27CM

1216504

FREJA MISECZKA 16CM

1216505

FREJA TALERZ DESEROWY 20CM

1216500

FREJA TALERZ DO ZUPY 21CM

1216506

FREJA TALERZ OBIADOWY 27CM

1215737

FRIGG  TACA PROSTOKATNA Z MISECZKAMI

1215738

FRIGG TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI

1215739

FRIGG TACA OBROTOWA Z TALERZEM

1217134

GLANS MISKA 12,5CM PASKI BIAŁY ZŁOTY PASEK

1217136

GLANS MISKA 12,5CM PASKI BIAŁY ZŁOTY ŚRODEK

1217135

GLANS MISKA 12,5CM PASKI CZARNY ZŁOTY PASEK

1217139

GLANS MISKA 9CM KROPKI BIAŁY ZŁOTY ŚRODEK

1217138

GLANS MISKA 9CM KROPKI CZARNY ZŁOTY ŚRODEK

1217137

GLANS MISKA 9CM PASKI BIAŁY ZŁOTY ŚRODEK

1215217

HAST KUBEK 340ML BIEL.+CZAR.

1215215

HAST KUBEK 340ML BIEL.+SREB.

1215216

HAST KUBEK 340ML BIEL.+ZŁ.

1217095

HAST KUBEK 420ML KONIE BIAŁY

1217096

HAST KUBEK 420ML KOŃ CZERWONY

9833179

INDIGO FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML KWIATY NIEBIESKI

7131873

INDIGO KUBEK 250ML KWIATY NIEBIESKI

9833161

INDIGO MISKA 17CM KWIATY NIEBIESKI

9833138

INDIGO TALERZ 22CM KWIATY NIEBIESKI

9833021

INDIGO TALERZ 28,5CM KWIATY NIEBIESKI

9833088

INDIGO TALERZ GŁĘBOKI 27CM KWIATY NIEBIESKI

1217309

INGEN KUBEK 300ML JASNY RÓŻ

1217304

INGEN KUBEK 300ML LILIOWY

1217308

INGEN MISKA 14CM JASNY RÓŻ

1217303

INGEN MISKA 14CM LILIOWY

1217310

INGEN PODSTAWKA POD JAJKO 150ML JASNY RÓŻ

1217305

INGEN PODSTAWKA POD JAJKO 150ML LILIOWY

1217307

INGEN TALERZ 19CM JASNY RÓŻ

1217302

INGEN TALERZ 19CM LILIOWY

1217306

INGEN TALERZ 27CM JASNY RÓŻ

1217301

INGEN TALERZ 27CM LILIOWY

1211257

KALLT FORMA DO PIECZENIA Z POKRWYKĄ SZARA

1211695

KITCHEN PRO FORMA DO PIECZ.25,5X21,5X6

1211697

KITCHEN PRO FORMA DO PIECZ.34X23X7,2

1211694

KITCHEN PRO FORMA DO ZAP.OWAL Z POK.28X19X10

1217272

KROG FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML BIAŁY, GRANAT

1217271

KROG KUBEK 400ML BIAŁY, GRANAT

1217264

KROG MISKA 14CM BIAŁY, GRANAT

1217265

KROG MISKA 19CM BIAŁY, GRANAT

1217266

KROG MISKA 23CM BIAŁY, GRANAT

1217269

KROG NACZYNIE DO SERWOWANIA I ZAPIEKANIA 24CM WYS. BIAŁY, GRANAT

1217270

KROG NACZYNIE DO SERWOWANIA I ZAPIEKANIA 32CM WYS. BIAŁY, GRANAT

1217267

KROG PÓŁMISEK 30CM BIAŁY, GRANAT

1217268

KROG PÓŁMISEK 35CM BIAŁY, GRANAT

1217260

KROG TALERZ 20CM BIAŁY, GRANAT

1217261

KROG TALERZ 27CM BIAŁY, GRANAT

1217262

KROG TALERZ 30CM BIAŁY, GRANAT

1217263

KROG TALERZ GŁEBOKI 21,5CM BIAŁY, GRANAT

1214284

LATT TALERZ 33X11,1X2 CM BIAŁY

291467

LOVE CUKIERNICA

282680

LOVE DZBAN. KAWA

291469

LOVE DZBANEK DO MLEKA

282674

LOVE FILIZAN.DO HER

282682

LOVE KUBEK 30 CL

282673

LOVE MISKA 16 CM

282676

LOVE MISKA 25 CM

282677

LOVE POLMISEK 41CM

282679

LOVE SOSJER.Z POD.

282666

LOVE TALERZ 20CM

282665

LOVE TALERZ 27CM

282667

LOVE TALERZ GL.23

1213484

LOVE TALERZ GŁĘBOKI 23CM

282675

LOVE TALERZ PLA.31

1213539

LOVE TALERZ PŁASKI 31 CM

282678

LOVE WAZA 2,5L

1215222

LOVISA ZESTAW 2 KUBKÓW 420ML BIAŁ.+CZAR. ZŁ. KROPKI

1215221

LOVISA ZESTAW 2 KUBKÓW 420ML BIAŁ.+CZAR. ZŁ. PASEK

1214803

MANS KAM.FORMA NA CIASTO 25X5 CM M.ZIELEŃ

1217278

MELAR ZESTAW OBIADOWY 12 ELEM. BIAŁY MAT

1217279

MELAR ZESTAW OBIADOWY 12 ELEM. CZARNY MAT

1217256

MIA DZBANEK DO MLEKA 220ML SZARY

1215607

MIA DZBANEK DO MLEKA RÓŻ 220 ML

1217253

MIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 250 ML SZARY

1217254

MIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 80ML RÓŻ

1217255

MIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 80ML SZARY

1215605

MIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM RÓŻ 250 ML 15 CM

1215611

MIA IMBRYK RÓŻ 1160 ML

1217252

MIA KUBEK 500 ML SZARY

1215603

MIA KUBEK RÓŻ 500 ML

1217258

MIA MISKA 12CM SZARY

1215613

MIA MISKA RÓŻ 400 ML

1217259

MIA TALERZ DESEROWY 21CM SZARY

1215615

MIA TALERZ DESEROWY RÓŻ 21,3 CM

1212122

MORNING MISKA BEŻOWA

1215784

NADJA DZBANEK Z BAMBUSOWĄ RĄCZKĄ CZARNY

1215785

NADJA ZESTAW 3 PORCEL. MISEK 2XCZARNA/1XBIAŁA

1211961

NAVAJO FILIŻANKA 250ML POMARAŃCZOWA

1213467

NIKLAS FORM.CER.TARTY BIAŁA 30 CM

1213468

NIKLAS FORM.CER.TARTY CZARNA 30 CM

1215952

NIKLAS FORMA 23X12X4,7 CM BIAŁA

1215951

NIKLAS FORMA 36X22X6CM BIAŁA

1213465

NIKLAS RAMEKIN BIAŁY 9CM

1213466

NIKLAS RAMEKIN CZARNY 9CM

1211971

NIKLAS2015 PLAIN FORMA DO PIECZENIA 25 CM CZERWONA

8928269

PARADISE DZBANEK

8928277

PARADISE DZBANEK+SPO

1216583

PARADISE FILIŻANKA ZE SPODKIEM BIAŁY

480789

PARADISE KUBEK 1L

480787

PARADISE KUBEK 400ML

1216581

PARADISE KUBEK 400ML BIAŁY

1212553

PARADISE MASELNICZKA

480785

PARADISE MISKA 15CM

480790

PARADISE MISKA 33C

1216584

PARADISE MISKA DO PASTY

480782

PARADISE TAL. 28CM

1216582

PARADISE TALERZ 15CM BIAŁY

480783

PARADISE TALERZ ŚNIADANIOWY 22CM

1212552

PARADISE ZESTAW 3 MISECZEK Z TALERZEM

1216605

PASTA TALERZ GŁĘBOKI 21,5CM BIAŁY

1216606

PASTA TALERZ GŁĘBOKI 26,5CM BIAŁY

1216607

PASTA TALERZ GŁĘBOKI 32CM BIAŁY

1210607

PIZZA STONE  KAMIEŃ DO PIZZY

1216010

PIZZA STONE KAMIEŃ DO PIZZY Z NOŻEM I METAL. PODS. 33CM

1216013

PIZZA STONE PERFOROWANY KAMIEŃ DO PIZZY Z MET. PODS. 34CM

1210238

SARA CUKIERNICA 350

1211293

SARA DZBANEK DO HERBATY 1200 ML

1210241

SARA FILIZANKA 200CL

1210240

SARA FILIZANKA 90CL

1211310

SARA KOMPLET SÓL/PIEPRZ

1210239

SARA KUBEK 300CL

1210244

SARA MISKA 12 CM

1211309

SARA MISKA 16 CM

1211296

SARA MISKA 20CM

1210237

SARA MLECZNIK 350CL

1210242

SARA TALERZ  DESEROWY 16 CM

1211295

SARA TALERZ GŁĘBOKI 22CM

1211294

SARA TALERZ OBIADOWY 28CM

1210243

SARA TALERZ ŚNIADANIOWY 21 CM

1215200

SARA ZESTAW CAPPUCCINO 8 EL.

1215199

SARA ZESTAW ŚNIADANIOWY 12 EL.

1216360

SCANDIK CERAM. DOMEK GEOM. DACH

1216361

SCANDIK CERAM. DOMEK SPAD. DACH

1216362

SCANDIK CERAM. DOMEK SPAD. DACH

1216671

SCANDIK DZBANEK 1,5L WZÓR NIEBIESKI

1216672

SCANDIK FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML 15CM WZÓR

1216667

SCANDIK KUBEK 400ML WZÓR NIEBIESKI

1216669

SCANDIK KUBEK JUMBO 1L WZÓR CZERWONY

1216668

SCANDIK KUBEK JUMBO 1L WZÓR NIEBIESKI

1216670

SCANDIK MISA 33CM WZÓR CZERWONY

1216665

SCANDIK MISKA 15CM WZÓR BIAŁY

1216666

SCANDIK MISKA 15CM WZÓR NIEBIESKI

1217344

SCANDIK PODSTAWKA POD JAJKO KURKA NIEBIESKI

1217345

SCANDIK SOLNICZKA I PIEPRZNICZKA KURKI NIEBESKI, CZERWONY

1216663

SCANDIK TALERZ 22CM WZÓR BIAŁY

1216664

SCANDIK TALERZ 22CM WZÓR NIEBIESKI

1216662

SCANDIK TALERZ 28CM WZÓR BIAŁY

7212905

SERVE TACA  Z MISECZKAMI 6 ELEM PORCELANA

8968968

SERVE TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI 6 ELEM PORCELANA, BAMBUS

1217360

SIREN KUBEK 300ML KRATKA NIEBIESKI, BIAŁY

1217355

SIREN KUBEK 300ML KROPKI NIEBIESKI, BIAŁY

1217354

SIREN KUBEK 300ML KROPKI, PASKI NIEBIESKI, BIAŁY

1217357

SIREN KUBEK 300ML PASKI NIEBIESKI, BIAŁY

1217359

SIREN KUBEK 300ML PIONOWE PASKI NIEBIESKI, BIAŁY

1214613

SKAL MISKA 14X14X9 CM

1214616

SKAL MISKA SAŁATKOWA DUŻA 31X31X15 CM BEŻ

1215740

SKAL MISKA SAŁATKOWA MALA 21X21X12 CM SZARY

1215745

SKAL MISKA SAŁATKOWA MALA 21X21X12 CM ZIELONY

1214614

SKAL MISKA SAŁATKOWA MAŁA 21X21X12 CM BEŻ

1215742

SKAL MISKA SAŁATKOWA MINI 14X14X9 CM BEŻ

1215744

SKAL MISKA SAŁATKOWA MINI 14X14X9 CM ZIELONY

1215743

SKAL MISKA SAŁATKOWA SREDNIA 26X26X13,5 CM BEŻ

1215741

SKAL MISKA SAŁATKOWA SREDNIA 26X26X13,5 CM SZARY

1215746

SKAL MISKA SAŁATKOWA SREDNIA 26X26X13,5 CM ZIELONY

1214615

SKAL MISKA SAŁATKOWA ŚREDNIA 26X26X13,5 CM

1215512

STAPEL DZBANEK DO HERBATY 8.5*10.5 CM

1216514

STAPEL KUBEK 280ML BIAŁY

1215511

STAPEL KUBEK 8.5*10.5 CM

1215504

STAPEL MISKA 10 CM

1215505

STAPEL MISKA 15 CM

1215506

STAPEL MISKA 20 CM

1215514

STAPEL MISKA 25 CM

1215503

STAPEL MISKA 8.5 CM

1215508

STAPEL SPODEK 10 CM

1215509

STAPEL SPODEK 15 CM

1215510

STAPEL SPODEK 20 CM

1215507

STAPEL SPODEK 8.5 CM

1215515

STAPEL TALERZ 25 CM

1216499

STOCKHOLM KUBEK 250ML CZARNY

1217192

STOCKHOLM KUBEK 250ML RÓŻOWY

1215544

STOCKHOLM KUBEK 250ML SZARY

1217193

STOCKHOLM KUBEK 250ML TURKUSOWY

1216497

STOCKHOLM KUBEK 375ML CZARNY

1217190

STOCKHOLM KUBEK 375ML RÓŻOWY

1215540

STOCKHOLM KUBEK 375ML SZARY

1217191

STOCKHOLM KUBEK 375ML TURKUSOWY

1216576

SYLARNA MISA DO SAŁATY 23,5CM

1216575

SYLARNA ZESTAW OBIADOWY 16 ELEM.

7213143

TACO TALERZ 22,5CM SAŁATA

7213077

TACO TALERZ 23,5CM KUKURYDZA

1214671

TAJMA BUTELKA NA OCET VINEGAR

1214672

TAJMA BUTELKA NA OLIWĘ

1214678

TAJMA MASELNICA

1214676

TAJMA PIEPRZNICZKA

1214677

TAJMA SOLNICZKA

1214675

TAJMA WYCISKACZ DO CYTRUSÓW

1215556

TEA TIME PORCELANOWY KUBEK Z ZAPARZACZEM BIAŁY

1217738

THORA ZESTAW SHUSI 6 ELEM 24X14,5CM BRĄZOWY

1217737

THORA ZESTAW SHUSI 6 ELEM 24X14,5CM FIOLETOWY

1217736

THORA ZESTAW SHUSI 6 ELEM 24X14,5CM NIEBIESKI

1217735

THORA ZESTAW SHUSI 7 ELEM 26,5X26,5CM NIEBIESKI

1217088

TILDE FILIŻANKA ZE SPODKIEM 380ML JASKÓŁKI MAŁE CZARNY BIAŁY

1217086

TILDE FLIŻANKA ZE SPODKIEM 380ML CZARNY BIAŁY

1217092

TILDE ZESTAW 2 KUBKÓW 420ML JASKÓŁKI

1210855

TIME  BULIONÓWKA ZE SPODKIEM

1210854

TIME  DZBANEK DO HERBATY 1200 CC

1210851

TIME  PORCELANOWA SOSJERKA

1210853

TIME  TALERZ DO ZUPY 22 CM

295569

TIME CUKIERNICA

282625

TIME FILIZ.CAPUCCIN

282624

TIME FILIZ.ESPRESSO

282626

TIME FILŻANKA DO HERBATY

459032

TIME KIELISZEK NA JAJKO

480456

TIME KUBEK 45CL

459031

TIME MISECZKA 12,5

291503

TIME MISKA 17.5

291505

TIME MISKA 30.5

295568

TIME MLECZNIK

459003

TIME OLIWA/OCET

459030

TIME SOLN/PIEPRZ

291495

TIME TAL.OBIAD. 28

291501

TIME TAL.SNIADAN.22

291509

TIME TALERZ 33,5

456217

TIME TALERZ 49.5CM

291502

TIME TALERZ DESEROWY 16CM

480391

TIME TALERZ GLEBOK

1212323

TIME WAZA 32CM

1215736

TIME ZESTAW OBIADOWY 18 EL.

1210180

TOVE MISA CERAMICZ. SZAR 23 CM

1217378

VILDE ZESTAW 4 FILIŻANEK 300 ML ZE SPODKIEM BIAŁY

1216836

VIT PORC. BLOK NA NOŻE 22X11CM BIAŁY + WKŁAD

1216834

VIT PORC. POJEMNIK 1100ML | 16CM BIAŁY + KOREK

1216835

VIT PORC. POJEMNIK 1950ML | 25,5CM BIAŁY + KOREK

1216833

VIT PORC. POJEMNIK 700ML | 11CM BIAŁY + KOREK

1216832

VIT PORC. POJEMNIK NA CZOSNEK 9CM BIAŁY + KOREK

1214048

VIVA SCANDINAVIA BY DUKA DZBANEK DO KAWY SZARY 1,3L

1212207

VIVA SCANDINAVIA DZBANEK 1L KHAKI

1212208

VIVA SCANDINAVIA DZBANEK 1L SZARY

1214312

WAREWOOD DZIADEK DO ORZECHÓW Z MISKĄ

1211054

WAREWOOD MASELNICA Z NOŻ.

1211825

WAREWOOD PORCELANOWA CUKIERNICA Z DREWNIANĄ POKRYWĄ

1213975

WAREWOOD PORCELANOWA MISKA NA PRZYSTAWKI 14 CM

1211827

WAREWOOD TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI

1213974

WAREWOOD ZESTAW DO OLIWY I OCTU 3 EL.

1214309

WAREWOOD ZESTAW DWÓCH BUTELEK DO OCTU I OLIWY

1213976

WAREWOOD ZESTAW MISEK Z BAMBUSOWĄ POKRYWKĄ 23.8X11.3X6.7(H)CM

1212715

WAREWOOD ZESTAW SÓL/PIEPRZ
Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej