Regulamin Akcji Promocyjnej "-25% na garnki , artykuły do pieczenia i akcesoria kuchenne”

[Regulamin z dnia 07.10.2020 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/ oraz w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane Produkty marki DUKA:

        3.1.1. w przypadku Produktów w sklepie internetowym - wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/granki-i-patelnie;

        3.1.2. w przypadku Produktów w sklepach stacjonarnych – produkty wykonane ze stali nierdzewnej , żeliwa , ceramiki , gumy i silikonu termoodpornego oraz produkty zaliczane do grupy artykułów do pieczenia i akcesoriów kuchennych dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone w niniejszym regulaminie, jako podlegające Akcji Promocyjnej. Promocja nie obejmuje patelni z wyłączeniem patelni WOK.

    3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu  „-25 %” od ceny regularnej sprzedaży Produktów;

    3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie;

    3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

    3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Najlepsza Oferta " wskazanych:

        3.6.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia;

        3.6.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Najlepsza Oferta ;

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych:

        3.7.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje;

        3.7.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych;

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych:

    3.8.1. dla sklepi internetowego: w zakładce: duka.com/pl/sale;

    3.8.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako oferta wyprzedażowa .


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja promocyjna w sieci salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 08.10.2020 roku do 14.10.2020 roku.

    5.2. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 10.00 od dnia 08.10.2020 roku do godziny 09.00 dnia 15.10.2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

    5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „-25% garnki , artykuły do pieczenia i akcesoria kuchenne ” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


14. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    16.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    16.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


Lista Artykułów :

Kod produktuNazwa
456096
STEELY TITAN RONDEL 1,9L
480806
COOK RONDEL 2L
1005314
ZEAL FOREMKI SERCA 5SZ
1210178
BRULEE ZESTAW DO CREME BRULEE PALNIK + 4 RAMEKINY BIAŁE
1210179
BRULEE ZESTAW DO CREME BRULEE PALNIK + 4 RAMEKINY BIAŁO CZARNE
1210607
PIZZA STONE  KAMIEŃ DO PIZZY
1211243
VÄRMAS FORMA DO PIECZENIA BIAŁA 19 CM
1211518
FRILID OKRAGŁA TORTOWNICA  Z POKR.D26 CM
1211519
FRILID BLACHA DO PIECZENIA Z POKRYWĄ 43X25X5,5
1211694
KITCHEN PRO FORMA DO ZAP.OWAL Z POK.28X19X10
1211697
KITCHEN PRO FORMA DO PIECZ.34X23X7,2
1212369
ROLL WAŁEK DO CIASTA MARMUR+DREWNO
1212403
COOKIES MASZYNKA DO CIASTEK
1212440
MEDVER MINI WOK
1213269
GOTA BAKE FORMA PROST. 36.5X24.5X6CM SZARA
1213272
GOTA BAKE TORTOWNICA 24X24X7CM SZARA
1213273
GOTA BAKE FORMA KWADR. 22.5X22.5X4.5CM SZARA
1213277
GOTA BAKE FORMA NA 6 MUFFINEK 27X18X2.3CM SZARA
1213280
GOTA BAKE KEKSÓWKA 35X13.5X6CM SZARA
1213282
GOTA BAKE OKR. BLACHA DO PIZZY 34X1.8CM SZARA
1213291
GOTA COOK ALU.RONDEL 1L CZAR.SZAR.
1213293
GOTA COOK ALU.GARNEK 3,1L CZAR.SZAR.
1213294
GOTA COOK ALU.GARNEK 2,9L CZAR.SZAR.
1213355
MEDVER BRYTFANNA RED 30,5X25,5CM/5L
1213466
NIKLAS RAMEKIN CZARNY 9CM
1213467
NIKLAS FORM.CER.TARTY BIAŁA 30 CM
1213468
NIKLAS FORM.CER.TARTY CZARNA 30 CM
1213668
GOTA BAKE TORTOWNICA 18X6,8 CM CZARNA
1214405
GOTA BAKE FORMA NA BABKĘ 24,5X10,5X0,5 CM SZARA
1214406
GOTA BAKE PROST. FORMA DO TARTY 35X11X3 CM CZARNA
1214708
GOTA BAKE FORMA DO TARTY Z WYJ. DNEM 28 CM CZARNA
1214709
GOTA BAKE FORMA DO TARTINKI Z WYJ. DNEM 10X2,4 CM CZARNA
1215373
COOKIE ZEST. 2 KRATEK DO STUDZENIA CIASTA 41.5X25X2CM
1215862
SOREN SZKL. FORMA NA TARTĘ 26.5X3.6 CM
1215863
SOREN SZKL. FORMA NA TARTĘ 32X5 CM
1215864
SOREN SZKL. PROST. NACZYNIE DO PIECZ. 39.2X23.6X5.2CM
1215865
SOREN SZKL. PROST. NACZYNIE DO PIECZ. 23X15X4.8CM
1215866
SOREN OKR. NACZYNIE CASSEROLE Z POKRYWĄ 0.75L | 19X14,5X7,5CM
1215867
SOREN OWAL. NACZYNIE CASSEROLE Z POKRYWĄ 2.8L | 32,7X22,3X8,6CM
1215868
SOREN ZESTAW SZKL. RAMEKINÓW 2 SZT. 420ML | 12,5X6CM
1215870
SOREN SZKL. TAL. NA PIZZE Z NOŻEM I ŁOPATKĄ
1215875
FREI NISKI GARNEK Z O.R. 3,8L CZARNY
1215945
SILCTOOL SILIK. FORMA NA 12 MUFFINEK 37.5X23X3.5CM SZARA
1215947
SILCTOOL SILIK. KWAD. FORMA NA CIASTO 29.3X23X4.2CM SZARA
1215948
SILCTOOL SILIK. FORMA NA 6 MUFFINEK 32.5X18.5X4CM SZARA
1215951
NIKLAS FORMA 36X22X6CM BIAŁA
1215952
NIKLAS FORMA 23X12X4,7 CM BIAŁA
1215997
VIDAR KWADRAT. FORMA PORCEL. 25X25X8,5CM Z SZKL. POK. BAKŁAŻAN
1216007
KISEL SILIK. FORMA DO PIECZENIA ZE SZKL. PODST. PROST. 28,6X13,6X7,6 BEŻ
1216008
KISEL SILIK. FORMA DO PIECZENIA ZE SZKL. PODST. OKRĄGŁA 26,5X7,5 BEŻ
1216009
KISEL SILIK. FORMA DO PIECZENIA ZE SZKL. PODST. KWAD. 21,6X7 BEŻ
1216010
PIZZA STONE KAMIEŃ DO PIZZY Z NOŻEM I METAL. PODS. 33CM
1216012
BASIC GROCH CERAMICZNY DO OBCIĄŻ. WYPIEKÓW 600G
1216013
PIZZA STONE PERFOROWANY KAMIEŃ DO PIZZY Z MET. PODS. 34CM
1216016
OLLI WOK 28CM  Z POW. NON-STICK OLLIA-TECH
1216052
SMAK ZESTAW OBROTOWYCH WYKRAWACZEK DO CIASTA
1216063
STARTER ZEST. 2 FORM KEKSOWYCH S. WĘGLOWA 25,5X13X6CM SZARY
1216064
STARTER OKRĄGŁA FORMA S. WĘGLOWA 21X7CM SZARY
1216079
NIKLAS SCANDIK KAMIONK. FORMA NA TARTĘ 30X5,5CM CZERWONA+WZÓR
1216685
COOKIES MASZYNKA DO CIASTEK NEW
1216692
BASIC REGULOWANA OBRĘCZ DO KROJENIA CIASTA STAL.
1216726
GOTA BAKE ZEST. 4 FORM NA TARTINKI 10X2,4CM CZARNE
1216740
KULOR ZESTAW GARNKÓW I PATELNI ZIEL.+POM. 5 EL.
1216816
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L | 24CM CZARNY MAT
1216817
BJORN GARNEK ŻELIWNY OWALNY 4,7L | 29CM CZARNY MAT
1216820
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L | 24CM GRANATOWY
1216821
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L | 24CM BIAŁY
1216831
NIKLAS FALSTERBO PORCEL. FORMA DO TARTY 30X5,5CM GRANATOWA
1217473
BJORN WOK ŻELIWNY 30CM CZARNY + AKCESORIA
1217529
GOTA BAKE SILIK. MATA DO PIECZENIA 45X32CM SZARA
1217530
GOTA BAKE SILIK. STOLNICA 57X47CM SZARA
1217548
BRULEE RAMEKIN 10,5X5CM BIAŁY
1217569
SILCTOOL SILIK. FORMA DO TARTY 28X3CM ANTRACYT
1217596
BOK WAŁEK DO MIĘSA 28CM BUK
1217608
NIKLAS 2.0 FORMA PROSTOKĄTNA 36X22CM BIAŁA
1217609
NIKLAS 2.0 FORMA PROSTOKĄTNA 23X12CM BIAŁA
1217610
NIKLAS 2.0 FORMA NA TARTĘ 30CM BIAŁA
1217611
NIKLAS 2.0 RAMEKIN 9CM BIAŁY
1217614
HJALMAR TACA DO OPIEKANIA 37X14,5X4CM CZARNA
1217615
HJALMAR BRYTFANNA Z POKRYWKĄ OWALNA 3L | 33,5X14X20,5CM CZARNA
1217616
HJALMAR FORMA Z UCHWYTEM OKRĄGŁA 500ML | 15,5X13,5X6CM CZARNA
1217617
HJALMAR RAMEKIN Z UCHWYTEM 200ML | 11,3X9,5X5,7CM CZARNY
1217618
HJALMAR FORMA PROSTOKĄTNA 46X24,5X5,5CM CZARNA
1217619
HJALMAR FORMA NA TARTĘ 39X32,5X5CM CZARNA
1217620
HJALMAR FORMA NA PIZZĘ 35,5X32,5X3CM CZARNA
1217621
HJALMAR TACA DO OPIEKANIA 37X14,5X4CM BIAŁA
1217622
HJALMAR BRYTFANNA Z POKRYWKĄ OWALNA 3L | 33,5X14X20,5CM BIAŁA
1217623
HJALMAR FORMA Z UCHWYTEM OKRĄGŁA 500ML | 15,5X13,5X6CM BIAŁA
1217624
HJALMAR RAMEKIN Z UCHWYTEM 200ML | 11,3X9,5X5,7CM BIAŁY
1217625
HJALMAR FORMA PROSTOKĄTNA 46X24,5X5,5CM BIAŁA
1217626
HJALMAR FORMA NA TARTĘ 39X32,5X5CM BIAŁA
1217627
HJALMAR FORMA NA PIZZĘ 35,5X32,5X3CM BIAŁA
1217635
HJALMAR FORMA Z UCHWYTEM OKRĄGŁA 500ML | 15,5X13,5X6CM CEGŁA
1217636
HJALMAR RAMEKIN Z UCHWYTEM 200ML | 11,3X9,5X5,7CM CEGŁA
1217655
ESKIL RONDEL Z POKRYWKĄ 1,6L | 16X9,5CM SZARY
1217656
ESKIL GARNEK Z POKRYWKĄ 2,3L | 20X11,5CM SZARY
1217657
ESKIL GARNEK DO GOTOWANIA NA PARZE Z WKŁADEM 5,2L | 24X13,5CM SZARY
7035827
DUKA PRO RONDEL Z POKRYWKĄ 1,5L
7038375
DUKA PRO RONDEL Z POKRYWKĄ 2,4L
7038417
DUKA PRO GARNEK Z POKRYWKĄ 3,5L
7038458
DUKA PRO GARNEK Z POKRYWKĄ 6L
7038540
DUKA PRO GARNEK Z POKRYWKĄ 7,9L
7129372
DUKA BLACK RONDEL Z POKRYWKĄ 1,4L
7129380
DUKA BLACK GARNEK Z POKRYWKĄ 4,4L
9032434
SAUT ZESTAW 3 GARNKÓW
9345380
DUKA WHITE RONDEL Z POKRYWKĄ 1,4L
9345463
DUKA WHITE GARNEK Z POKRYWKĄ 4,4L
9820077
STEEL WOK 28X8CM
9820457
DUKA OVEN RAMEKIN KREMOWY 12 CM
9833260
DUKA OVEN ZESTAW 2 FORM KREMOWY 27/22 CM
9833278
DUKA OVEN 3PCS OVEN FORM SET
8006043000542
GUARDINI BAKEAWAY OKRĄGŁA FORMA DO TARTY 28CM ARIANNA
8006043013665
GUARDINI ZESTAW DO PIECZENIA BLACK STONE (TORT+TARTA+KEKS)
8006043015263
GUARDINI GARDENIA PROSTOKĄTNA FORMA Z PODSTAWĄ I KLAMRĄ 19 X 28 CM
8006043015270
GUARDINI FORMA KEKSÓWKA Z KLAMRĄ 30CM GARDENIA
8006043275148
GUARDINI ZESTAW DO PIECZENIA "WSZYSTKO DO PIZZY”
8006043886344
GUARDINI ROZSUWANA PROST. FORMA DO PIECZ. 33X37/52 CM GARDENIA
1217559-1
PRESTANDA ROBNDEL Z POKRYWKĄ 2 L
1217559-2
PRESTANDA GARNEK Z POKRYWKĄ 5 L
85126E
GUARDINI GARDENIA TORTOWNICA Z JEDNĄ PODSTAWĄ (BEZ WYCIEKANIA) O ŚREDNICY 26 CM
IA8516
RONDEL ILLA 16 CM
KVN091-024
GRESTEL RAMEKIN 9CM BIAŁY
KVT281-024
GRESTEL NACZYNIE DO ZAPIEKANIA OKRĄGŁE 28 CM BIAŁE
MA-F40414
MASTRAD SILIKONOWA FORMA OKRĄGŁ DO CIASTA ZEST. 3 SZT.
MA-F41314
MASTRAD SILIKONOWA FORMA DO CIASTA OKRĄGŁA
MA-F41474
MASTRAD SILIKONOWA FORMA O MINI BAB Z DZIURKĄ
MA-F72601
MASTRAD SILIKONOWA FORMA Z PODŁUŻNA Z POKRYWKĄ
Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej