[Regulamin z dnia 17 października 2019 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/ oraz w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja promocyjna.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane Produkty marki DUKA:

3.1.1. w przypadku Produktów w sklepie internetowym - wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/garnki-i-patelnie

3.1.2. w przypadku Produktów w sklepach stacjonarnych – wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz dostępne w danym salonie stacjonarnym.;

3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów;

3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie;

3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta Tygodnia" wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia.

3.7. oraz oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Oferta Tygodnia;

3.8. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje oraz oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych;

3.9. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych w zakładce: duka.com/pl/sale oraz oznaczonych jako oferta wyprzedażowa w salonach stacjonarnych.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

5.1. Akcja promocyjna w sieci salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 17.10.2019 roku do 23.10.2019 roku.

5.2. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 9:00 od dnia 17.10.2019 roku do godziny 23:59 dnia 23.10.2019  roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „-25% GARNKI październik 2019” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).     


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych


14. oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


15. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.


16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


17. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

17.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

17.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


LISTA PRODUKÓW biorących udział w promocji w sklepach stacjonarnych DUKA:

456024
SPARRIS GARNEK DO SZPARAGÓW 3L | 21CM
1211620
WAVE GARNEK 5,2L
1213301
LITEN GARNEK 4,8L RĄCZ.MET.
1213351
MEDVER GARNEK RED 21,5CM/3.2L
1213148
DAILY GARNEK DO GOTOWANIA MAKARONU 8 L
1213304
LITEN RONDEL 1,4L RĄCZ.MET
1213354
MEDVER GARNEK BLACK 25,5CM/5.3L
1211899
ESSENTIAL GARNEK 1,6 L
456096
STEELY TITAN RONDEL 1,9L
1211896
ESSENTIAL MINI RONDEL 12*7
480806
COOK RONDEL 2L
1213302
LITEN GARNEK 6,7L RĄCZ.MET.
9032434
SAUT ZESTAW 3 GARNKÓW
1213291
GOTA COOK ALU.RONDEL 1L CZAR.SZAR.
1213300
LITEN GARNEK 2,8L RĄCZ.MET.
1213303
LITEN GARNEK NIS. 3,3L RĄCZ.MET.
1213353
MEDVER GARNEK RED 25,5CM/5.3L
1212196
ESSENTIAL GARNEK DO MLEKA 1,5L
1213833
SIVA GARNEK Z POKRYWĄ 5.1 L.
1214287
DAILY GARNEK DO MLEKA Z PODWÓJNYMI ŚCIANKAMI
1214408
LITEN RONDEL 2L RĄCZ.MET
1215475
ESKIL RONDEL 2,3L Z PRZYKRYWKĄ
1214763
MEDVER MINI CASSEROLE
1214764
MEDVER MINI CASSEROLE OWALNE
1215571
TÅLIG NISKI GARNEK 4L Z POKRYWKĄ
1215567
TÅLIG RONDEL Z POKRYWKĄ 1,4L
1215568
TÅLIG GARNEK Z POKRYWKĄ 4,3L
1215569
TÅLIG GARNEK Z POKRYWKĄ 6,5L
1215636
MODERN RONDEL 1L BEZ POKRYWKI
1215637
MODERN RONDEL 2L Z POKRYWKĄ
1215638
MODERN GARNEK 3L Z POKRYWKĄ
1216709
LITEN BIAŁY GARNEK CERAM. 4,8L RĄCZ.MET.
1216704
LITEN ZEST. GARNKÓW I PATELNI 5 EL. CZARNY ILAG PREMIUM
1216740
KULOR ZESTAW GARNKÓW I PATELNI ZIEL.+POM. 5 EL.
7038417
DUKA PRO GARNEK Z POKRYWKĄ 3,5L
7038458
DUKA PRO GARNEK Z POKRYWKĄ 6L
1211238
ESSENTIAL ZESTAW GARNKÓW
456882
CUISSON RONDEL 2L
456883
CUISSON GARNEK 3.6
1215875
FREI NISKI GARNEK Z O.R. 3,8L CZARNY
1215570
TÅLIG ZESTAW GARNKÓW I PATELNI 5 EL.
7038375
DUKA PRO RONDEL Z POKRYWKĄ 2,4L
1211897
ESSENTIAL MINI GARNEK 12X7CM 790ML
1213294
GOTA COOK ALU.GARNEK 2,9L CZAR.SZAR.
1213293
GOTA COOK ALU.GARNEK 3,1L CZAR.SZAR.
1213292
GOTA COOK ALU.GARNEK 2,4L CZAR.SZAR.
1212730
DAILY CZAJNIK 2L
1216816
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L | 24CM CZARNY MAT
1216820
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L | 24CM GRANATOWY
1216821
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L | 24CM BIAŁY
1216817
BJORN GARNEK ŻELIWNY OWALNY 4,7L | 29CM CZARNY MAT
1216040
FREI GARNEK Z O.R. 2,4L
Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej