Regulamin Akcji Promocyjnej "Szaleństwo Zakupów"

[Regulamin z dnia 23.09.2020 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/ oraz w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.


3. Warunki Akcji Promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane Produkty marki DUKA:

        3.1.1.  w przypadku Produktów w sklepie internetowym –

            a) wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/szklo

            b) produkty niżej wymienione w regulaminie

        3.1.2. w przypadku Produktów w sklepach stacjonarnych – produkty wykonane ze szkła , porcelany , ceramiki i krzemionki oraz dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone w regulaminie jako podlegające Akcji Promocyjnej;

    3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu „-20%” od ceny regularnej sprzedaży wybranej grupy Produktów;

        3.1.1. w przypadku produktów w sklepie internetowym - rabat naliczany jest po wprowadzenie kodu: SZALENSTWOZAKUPOW2020.

        3.1.2. w przypadku produktów w sklepach stacjonarnych - Promocja polega na przyznaniu rabatu  „-20 %” od ceny regularnej sprzedaży Produktów.

    3.3. Rabat naliczany jest do każdego produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie;

    3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

    3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta Tygodnia" wskazanych:  

        3.6.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia,

        3.6.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Oferta Tygodnia;

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych:  

        3.7.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje,  

        3.7.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych;

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych:  

        3.8.1. dla sklepi internetowego: w zakładce: duka.com/pl/sale,

        3.8.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako oferta wyprzedażowa .


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania Akcji Promocyjnej:

    5.1. Akcja Promocyjna w sieci salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 24.09.2020 roku do 26.09.2020 roku włącznie .

    5.2. Akcja Promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 10:00 od dnia 24.09.2020  roku do godziny 11:59 dnia 28.09.2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

    5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.


6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie "- 20% szaleństwo zakupów” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).  


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


14. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.  


16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    16.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    16.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji Promocyjnej.


17. Lista produktów wchodzących w skład akcji promocyjnej „Szaleństwo Zakupów” :Numer Artykułu 

Nazwa 

1215772
ANDALUSIA KUBEK NIEBIESKI 415 ML REACTIVE GLAZE
1217730
ASPEN ZESTAW 4 KIELISZKÓW 21CL DO SZAMPANA
1217726
ASPEN ZESTAW 4 KIELISZKÓW 36CL DO WINA BIAŁEGO
1217727
ASPEN ZESTAW 4 KIELISZKÓW 47CL DO WINA CZERWONEGO
1217734
ASPEN ZESTAW 4 KIELISZKÓW 78CL KOKTAJLI
1217916
ASTRID ZESTAW 4 SZKLANEK PODWÓJNE ŚCIANKI 280ML
1005569
AURA BIALE WINO 390ML
1005567
AURA CZER.WINO 470ML
1005568
AURA GOBLET 570ML
1214379
AURA KIELISZEK DO KONIAKU
1210723
AURA KIELISZEK DO WODKI 60ML
1212628
AURA KIELISZKI DO SZAMPANA 200ML
1214658
AURA SZKLANKI DO MARTINI
1210293
BJORN ZEST. SZKLANEK 330 ML 6 SZT.
1217963
BOTANIK FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML
1217966
BOTANIK FILIŻANKA ZE SPODKIEM 90ML
1217968
BOTANIK KUBEK 440ML
1217964
BOTANIK TALERZ 20CM
1217967
BOTANIK ZESTAW 2 FILIŻANEK ZE SPODKIEM 90ML
1217969
BOTANIK ZESTAW 2 KUBKÓW 440ML
1217965
BOTANIK ZESTAW TALERZ 20CM, FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML
7284169
CAFE ZEST 2.KUBKÓW 20 CL
7284151
CAFE ZEST 2.KUBKÓW 80 CL
1214712
CANDY KLOSZ SZKLANY 20CM
1214733
CANDY KOMPLET 6 KIELISZKÓW 30 ML
1215671
CANDY PATERA SZKLANA Z POKRYWKA SR. 30 CM WYS.27 CM
1218176
CANDY POJEMNIK TRANSPAR.BIAŁY 28X16 CM
1213970
CANDY SŁÓJ NA CIASTKA L
1211088
CELEBRATE MISA 24 CM
1211087
CELEBRATE MISA 30 CM
1214359
CHARISMA GOBLET DO CZERWONEGO WINA 720ML
1211516
CHARISMA KARAFKA 1L
1214358
CHARISMA KIELISZEK DO BIAŁEGO WINA 450ML
1214357
CHARISMA KIELISZEK DO CZERWONEGO WINA 650ML
1214360
CHARISMA KIELISZEK DO SZAMPANA 190ML
1214421
CITRON POJEMNIK NA CYTRYNĘ SZKLANY
1217949
CLARA KIELISZEK 13CL SZKŁO
1217948
CLARA KIELISZEK 23CL SZKŁO
1217950
CLARA KIELISZEK 38CL SZKŁO
1212127
CLASSY KIELISZKI DO WÓDKI 30 ML 6 SZT.
1212128
CLASSY SZKALNKI DO WHISKY 250 ML 6 SZT.
1212129
CLASSY SZKLANKI DO DRINKÓW LONG 300 ML. 6 SZT.
1211031
COFFEE PRESS FRENCH PRESS 1000 ML SZKLANY
1211030
COFFEE PRESS FRENCH PRESS 350 ML SZKLANY
1217150
CRISTER KARAFKA Z KORKIEM 750ML
1217148
CRISTER KOMPLET 4 KIELISZKÓW DO BIAŁEGO WINA 32CL
1217149
CRISTER KOMPLET 4 SZKLANEK 370ML
7281009
DINE MISKA 12 CM BIAŁA
7281249
DINE MISKA 12 CM BRANAT.
7280993
DINE MISKA 17 CM BIAŁA
7281256
DINE MISKA 8 CM BRANAT.
7281330
DINE MISKA 8 CM BRĄZOWA
7281322
DINE MISKA 8 CM SZARA
7280985
DINE TALERZ 16 CM BIAŁY
7281223
DINE TALERZ 16 CM NIEBIESKI
7280977
DINE TALERZ 22 CM BIAŁY
7280969
DINE TALERZ 28 CM BIAŁY
7281025
DINE TALERZ GŁĘBOKI 22,5 CM BIAŁY
1216492
DIP MAŁE NACZYNIE Z UCHWYTEM 10CM
1216516
DIP MISECZKA 10CM BIAŁY
1216517
DIP MISECZKA 12CM BIAŁY
1216518
DIP MISECZKA 15CM BIAŁY
1216493
DIP NACZYNIE Z UCHWYTEM 15CM
1211011
DRIP ZAPARZACZ DO KAWY 250ML Z BAMBUSOWYM UCHEM
1211012
DRIP ZAPARZACZ DO KAWY 650ML Z BAMBUSOWYM UCHEM
1217689
DROP DZBANEK 1,5L TRANSPARENTNY
1217690
DROP MISKA 27CM TRANSPARENTNY
7040488
DUKA BAKE IT PATERA 29CM
1213972
DUKA DRIP DRIPPER H. 18,5 CM
1213973
DUKA DRIP DRIPPER H. 23 CM
7213390
DUKA STOCKHOLM KIELISZEK NA JAJKO BŁĘKITNY
7213432
DUKA STOCKHOLM KIELISZEK NA JAJKO RÓŻOWY
7213374
DUKA STOCKHOLM KIELISZEK NA JAJKO SZARY
7213424
DUKA STOCKHOLM KIELISZEK NA JAJKO ZIELONY
1217924
ELIAS KARAFKA 1,5L Z KORKIEM SZKŁO
1212943
ELIAS SET 6 KIELISZKÓW 520 ML
1212944
ELIAS SET 6 KIELISZKÓW 650 ML
1212945
ELIAS SET 6 KIELISZÓW 810 ML
1212946
ELIAS SET 6 SZKLANEK 390 ML
1215714
EMMA FILIŻANKA JUMBO ZE SPODKIEM GRAFIT 550 ML
1217229
EMMA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML BIAŁY
1213849
EMMA FILIŻANKA ZE SPODKIEM GRAFIT
1212334
EMMA KIELISZEK DO WINA 260ML
1217227
EMMA KUBEK 375ML BIAŁY
1213850
EMMA KUBEK GRAFIT 375 ML
1213852
EMMA MISA SAŁATKOWA GRAFIT
1213845
EMMA MISECZKA GRAFIT 14 CM
1217228
EMMA MISKA 14CM BIAŁY
1215682
EMMA MISKA 18 CM GRAFITOWY
1217230
EMMA MISKA SAŁATKOWA 24CM BIAŁY
1217245
EMMA PATERA 33CM BIAŁY
1217231
EMMA PODSTAWKA POD JAJKO BIAŁY
1217225
EMMA TALERZ 22CM BIAŁY
1213846
EMMA TALERZ 22CM GRAFIT
1217224
EMMA TALERZ 27CM BIAŁY
1213847
EMMA TALERZ 27CM GRAFIT
1217232
EMMA TALERZ 33CM BIAŁY
1217226
EMMA TALERZ GŁEBOKI 23CM BIAŁY
1213848
EMMA TALERZ GŁĘBOKI GRAFIT 23 CM
1211182
FELICIA CUKIERNICA
1211181
FELICIA DZBANEK DO HERBATY
1211183
FELICIA DZBANEK DO ŚMIETANKI
1213336
FELICIA FILIŻANKA 130 ML BIAŁA
1211178
FELICIA FILIŻANKA Z PODSTAWKĄ
1217700
FELICIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM JUMBO 300ML
1213951
FELICIA KUBEK
1211180
FELICIA KUBEK 280 ML
1211188
FELICIA MISA 15 CM
1211187
FELICIA MISA DO SAŁATY 23 CM
1213333
FELICIA MODERN TALERZ 20CM BIAŁY
1213338
FELICIA PÓŁMISEK 30,5 CM BIAŁY MODERN
1214015
FELICIA PÓŁMISEK 30.5 CM
1213337
FELICIA PÓŁMISEK 35,5 CM BIAŁY MODERN
1213334
FELICIA TALERZ 15CM BIAŁY MODERN
1213332
FELICIA TALERZ 26,5 CM BIAŁY MODERN
1211175
FELICIA TALERZ DO ZUPY 21,5 CM
1213335
FELICIA TALERZ GŁ.20 CM MODERN
1211174
FELICIA TALERZ OBIADOWY OKRĄGŁY 26,7 CM
1211177
FELICIA TALERZ OKRĄGŁY 15 CM
1211176
FELICIA TALERZ OKRĄGŁY 19 CM
1211179
FELICIA TALERZ OKRĄGŁY 30 CM
1211186
FELICIA TALERZ OWALNY 30 CM
1211185
FELICIA TALERZ OWALNY 35,6 CM
1211184
FELICIA WAZA DO ZUPY
1210645
FIESTA  PUCHAREK 380 ML
1216482
FIESTA PUCHAREK DO LODÓW 380ML SZKŁO
1217701
FILIPPA ETAŻERKA 3 POZIOMY 26,5CM, 19CM, 15CM
1216502
FREJA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML
1216501
FREJA KUBEK 350ML
1216504
FREJA MISECZKA 16CM
1216505
FREJA TALERZ DESEROWY 20CM
1216500
FREJA TALERZ DO ZUPY 21CM
1216506
FREJA TALERZ OBIADOWY 27CM
1218084
GLASS KIELICH 380ML
1218085
GLASS KIELICH 440ML
1218088
GLASS KIELISZEK 260ML
1218086
GLASS KIELISZEK NA ZDOBIONEJ NÓŻCE 350ML
1218087
GLASS KIELISZEK PROSTA NÓŻKA 350ML
1217413
HONEY SŁOIK NA MIÓD 400ML
1211034
INGJUTA DZBANEK NA HERBATĘ Z ZAPARZACZEM 1500 ML
1211032
INGJUTA ZAPARZACZ DO HERBATY 1500ML Z WISZĄCYM SITKIEM
1217367
INGRID FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML BŁĘKITNY
1217362
INGRID FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML GRAFITOWY
1217366
INGRID KUBEK 350ML BŁĘKITNY
1217911
INGRID KUBEK 350ML RÓŻOWY
1215620
INGRID KUBEK GRAFIT
1217365
INGRID MISKA 650ML BŁĘKITNY
1217910
INGRID MISKA 650ML RÓŻOWY
1215619
INGRID MISKA GRAFIT
1217364
INGRID TALERZ 21,5CM BŁĘKITNY
1217909
INGRID TALERZ 21,5CM RÓŻOWY
1217363
INGRID TALERZ 27CM BŁĘKITNY
1217908
INGRID TALERZ 27CM RÓŻOWY
1215617
INGRID TALERZ OBIADOWY GRAFIT
1215618
INGRID TALERZ SAŁATKOWY GRAFIT
1213464
JOY ZESTAW 4 SZKLANEK Z KARAFKĄ
1210469
KALAS ETAŻERKA DWUPOZIOMOWA
1210406
KALAS MISA SZKLANA 25 CM
1210405
KALAS MISA SZKLANA 40 CM
1210407
KALAS MISECZKA SZKLANA 16 CM
1210408
KALAS SZKALNA PAT.NA CIASTO 32 CM
1210409
KALAS TALERZ SZKLANY 32 CM
1210410
KALAS TALERZYK SZKLANY DESEROWY
1214554
KLAS SZKLANKA NISKA 300ML 6SZT
1214553
KLAS SZKLANKA WYSOKA 360ML 6SZT
1214809
KORK KARAFKA Z KORKIEM 1000 ML
1217272
KROG FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML BIAŁY, GRANAT
1217896
KROG KIELISZEK 35CL NIEBIESKI, SZKŁO
1217271
KROG KUBEK 400ML BIAŁY, GRANAT
1217264
KROG MISKA 14CM BIAŁY, GRANAT
1217265
KROG MISKA 19CM BIAŁY, GRANAT
1217266
KROG MISKA 23CM BIAŁY, GRANAT
1217269
KROG NACZYNIE DO SERWOWANIA I ZAPIEKANIA 24CM WYS. BIAŁY, GRANAT
1217270
KROG NACZYNIE DO SERWOWANIA I ZAPIEKANIA 32CM WYS. BIAŁY, GRANAT
1217267
KROG PÓŁMISEK 30CM BIAŁY, GRANAT
1217268
KROG PÓŁMISEK 35CM BIAŁY, GRANAT
1217897
KROG SZKLANKA 410ML NIEBIESKI, SZKŁO
1217260
KROG TALERZ 20CM BIAŁY, GRANAT
1217261
KROG TALERZ 27CM BIAŁY, GRANAT
1217262
KROG TALERZ 30CM BIAŁY, GRANAT
1217263
KROG TALERZ GŁEBOKI 21,5CM BIAŁY, GRANAT
1217686
LAGUN FILIŻANNKA 170ML NIEBIESKI
1217685
LAGUN KUBEK 320ML NIEBIESKI
1217684
LAGUN MISKA 14CM NIEBIESKI
1217681
LAGUN MISKA 24,5CM NIEBIESKI
1217683
LAGUN TALERZ 20,5CM NIEBIESKI
1217682
LAGUN TALERZ 28CM NIEBIESKI
1211360
LIKOR KARAFKA DO LIKIERU 500ML
1217411
LIQUID KARAFKA 1,2L SZKŁO
1217408
LIQUID ZESTAW 4 KIELISZKÓW DO WINA 25CL SZKŁO
1217409
LIQUID ZESTAW 4 SZKLANEK 200ML SZKŁO
1217410
LIQUID ZESTAW 4 SZKLANEK 350ML SZKŁO
1214657
LISE FILIŻANKA DO KAWY  500ML
1212124
LISE FILIŻANKA DO KAWY 90 ML
1212395
LISE FILIŻANKA DUŻA Z USZKIEM ŚR.10,5 CM
1211049
LISE ZESTAW 2 FILIŻANEK DO KAWY 220 ML
1211050
LISE ZESTAW 2 FILIŻANEK DO KAWY 380 ML
1212396
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK H 11,5 CM LATTE
1212398
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK H 8 CM ESPRESSO
1212397
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK H 9 CM DO KAWY
1210279
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK PODWÓJNE SCIANKI Z UCHEM 180ML
1210278
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK PODWÓJNE SCIANKI Z UCHEM 300ML
1215222
LOVISA ZESTAW 2 KUBKÓW 420ML BIAŁ.+CZAR. ZŁ. KROPKI
1215221
LOVISA ZESTAW 2 KUBKÓW 420ML BIAŁ.+CZAR. ZŁ. PASEK
1217952
LUCIA KIELISZEK 45CL SZKŁO
1217951
LUCIA KIELISZEK 50CL SZKŁO
1215158
LUCKA N. DZBANEK SZKLO 1,5L
1214551
LYX KARAFKA 950ML
1214552
LYX SZKLANKA 300ML 4SZT.
1217278
MELAR ZESTAW OBIADOWY 12 ELEM. BIAŁY MAT
1217279
MELAR ZESTAW OBIADOWY 12 ELEM. CZARNY MAT
1219039
MISTE MISA SZKLANA SZARA 8X24,5 CM
1217866
MODULAR MISKA 12X12X3,5 CM PORCELANA, BIAŁY
1217867
MODULAR MISKA 16X16X3,5CM PORCELANA, BIAŁY
1217865
MODULAR MISKA 8X8X3,5 CM PORCELANA, BIAŁY
1217864
MODULAR TALERZ 12X12CM PORCELANA, BIAŁY
1217863
MODULAR TALERZ 22X12CM PORCELANA, BIAŁY
1215784
NADJA DZBANEK Z BAMBUSOWĄ RĄCZKĄ CZARNY
1215785
NADJA ZESTAW 3 PORCEL. MISEK 2XCZARNA/1XBIAŁA
1218068
NEO KIELISZEK 125ML
1218069
NEO KIELISZEK 260ML
1218067
NEO KIELISZEK 450ML
1218072
NEO SALATERKA 8,5CM X 23,0CM
1218073
NEO SALATERKA 9,5CM X 19,8CM
1218070
NEO SZKLANKA 10,4CM X 9,4CM
1218071
NEO SZKLANKA 400ML
1217403
NJUTA HANDLE KARAFKA SZKLANA Z METALOWYM KORKIEM 1500ML
1215717
NJUTA KARAFKA 1300 ML
1217404
NOVA DZBANEK SZKLANY Z METALOWA PRZYKRYWKĄ 1500ML
1217209
OLAND SZKLANKA 220ML TRANSPARENTNY PASY
1217208
OLAND SZKLANKA 310ML TRANSPARENTNY PASY
8928269
PARADISE DZBANEK
8928277
PARADISE DZBANEK+SPO
1216583
PARADISE FILIŻANKA ZE SPODKIEM BIAŁY
480789
PARADISE KUBEK 1L
480787
PARADISE KUBEK 400ML
1216581
PARADISE KUBEK 400ML BIAŁY
1212553
PARADISE MASELNICZKA
480785
PARADISE MISKA 15CM
480790
PARADISE MISKA 33C
1216584
PARADISE MISKA DO PASTY
480782
PARADISE TAL. 28CM
1216582
PARADISE TALERZ 15CM BIAŁY
480783
PARADISE TALERZ ŚNIADANIOWY 22CM
1212552
PARADISE ZESTAW 3 MISECZEK Z TALERZEM
1216605
PASTA TALERZ GŁĘBOKI 21,5CM BIAŁY
1216606
PASTA TALERZ GŁĘBOKI 26,5CM BIAŁY
1216607
PASTA TALERZ GŁĘBOKI 32CM BIAŁY
1211029
PRESS ZAPARZACZ DO KAWY 1000 ML
1211028
PRESS ZAPARZACZ DO KAWY 350 ML
1216481
RATTVIK MASELNICA TRANSPARENTNA
1217407
RIMBO KARAFKA SZKLANA
1217446
RITUAL DZBANEK SZKLANY Z ZAPARZACZEM 1700ML
1217405
RITUAL DZBANEK SZKLANY Z ZAPARZACZEM I PODGRZEWACZEM 1000ML
1210238
SARA CUKIERNICA 350
1211293
SARA DZBANEK DO HERBATY 1200 ML
1210241
SARA FILIZANKA 200CL
1210240
SARA FILIZANKA 90CL
1210239
SARA KUBEK 300CL
1210244
SARA MISKA 12 CM
1211309
SARA MISKA 16 CM
1211296
SARA MISKA 20CM
1210237
SARA MLECZNIK 350CL
1210242
SARA TALERZ  DESEROWY 16 CM
1211295
SARA TALERZ GŁĘBOKI 22CM
1211294
SARA TALERZ OBIADOWY 28CM
1210243
SARA TALERZ ŚNIADANIOWY 21 CM
1215200
SARA ZESTAW CAPPUCCINO 8 EL.
1217694
SARA ZESTAW OBIADOWY 18 EL
1215199
SARA ZESTAW ŚNIADANIOWY 12 EL.
1212126
SCANDIC DZBANEK Z PORCELANOWYM ZAPARZACZEM 1,3L
1212125
SCANDIC SZKLANKA Z PORCELANOWYM ZAPARZACZEM 400ML
1214537
SIDA SZKLANKA 350ML
1214538
SIDA SZKLANKA 550ML KPL 6 SZT.
1217775
SIREN KUBEK 300ML KORALIKI ZIELONY, BIAŁY
1217360
SIREN KUBEK 300ML KRATKA NIEBIESKI, BIAŁY
1217355
SIREN KUBEK 300ML KROPKI NIEBIESKI, BIAŁY
1217774
SIREN KUBEK 300ML KROPKI ZIELONY, BIAŁY
1217354
SIREN KUBEK 300ML KROPKI, PASKI NIEBIESKI, BIAŁY
1217773
SIREN KUBEK 300ML KROPKI, PASKI ZIELONY, BIAŁY
1217777
SIREN KUBEK 300ML KWIATKI ZIELONY, BIAŁY
1217357
SIREN KUBEK 300ML PASKI NIEBIESKI, BIAŁY
1217359
SIREN KUBEK 300ML PIONOWE PASKI NIEBIESKI, BIAŁY
1217776
SIREN KUBEK 300ML PIONOWE PASKI ZIELONY, BIAŁY
1217915
SIREN MISKA 15 KRATKA, KROPKI, NIEBIESKI, BIAŁY
1217914
SIREN MISKA 15CM KROPKI NIEBIESKI, BIAŁY
1217912
SIREN MISKA 15CM KROPKI, PASKI NIEBIESKI, BIAŁY
1217913
SIREN MISKA 15CM PIONOWE PASKI NIEBIESKI, BIAŁY
1214613
SKAL MISKA 14X14X9 CM
1214616
SKAL MISKA SAŁATKOWA DUŻA 31X31X15 CM BEŻ
1215740
SKAL MISKA SAŁATKOWA MALA 21X21X12 CM SZARY
1215745
SKAL MISKA SAŁATKOWA MALA 21X21X12 CM ZIELONY
1214614
SKAL MISKA SAŁATKOWA MAŁA 21X21X12 CM BEŻ
1215742
SKAL MISKA SAŁATKOWA MINI 14X14X9 CM BEŻ
1215744
SKAL MISKA SAŁATKOWA MINI 14X14X9 CM ZIELONY
1215743
SKAL MISKA SAŁATKOWA SREDNIA 26X26X13,5 CM BEŻ
1215741
SKAL MISKA SAŁATKOWA SREDNIA 26X26X13,5 CM SZARY
1215746
SKAL MISKA SAŁATKOWA SREDNIA 26X26X13,5 CM ZIELONY
1214615
SKAL MISKA SAŁATKOWA ŚREDNIA 26X26X13,5 CM
1217868
SOMMARFEST SZKLANKA 300ML SZKŁO, CZERWONY
1217869
SOMMARFEST SZKLANKA 300ML SZKŁO, NIEBIESKI
1217870
SOMMARFEST SZKLANKA 450ML SZKŁO, CZERWONY
1217871
SOMMARFEST SZKLANKA 450ML SZKŁO, NIEBIESKI
1217320
STAPEL BLACK DZBANEK 600ML CZARNY
1217319
STAPEL BLACK KUBEK 375ML CZARNY
1217312
STAPEL BLACK MISKA 10CM CZARNY
1217313
STAPEL BLACK MISKA 15CM CZARNY
1217314
STAPEL BLACK MISKA 20CM CZARNY
1217322
STAPEL BLACK MISKA 25*6,5CM CZARNY
1217311
STAPEL BLACK MISKA 8,5CM CZARNY
1217321
STAPEL BLACK PODGRZEWACZ DO DZBANKA CZARNY
1217316
STAPEL BLACK TALERZ 10CM CZARNY
1217317
STAPEL BLACK TALERZ 15CM CZARNY
1217318
STAPEL BLACK TALERZ 20CM CZARNY
1217323
STAPEL BLACK TALERZ 25CM CZARNY
1217315
STAPEL BLACK TALERZ 8,5CM CZARNY
1217330
STAPEL PODRZEWACZ DO DZBANKA BIAŁY
1216499
STOCKHOLM KUBEK 250ML CZARNY
1217192
STOCKHOLM KUBEK 250ML RÓŻOWY
1215544
STOCKHOLM KUBEK 250ML SZARY
1217193
STOCKHOLM KUBEK 250ML TURKUSOWY
1216497
STOCKHOLM KUBEK 375ML CZARNY
1217190
STOCKHOLM KUBEK 375ML RÓŻOWY
1215540
STOCKHOLM KUBEK 375ML SZARY
1217191
STOCKHOLM KUBEK 375ML TURKUSOWY
1215807
SUMMER POKAL DO PIWA 500ML
1211466
SVALKA KIELISZKI DO KONIAKU 650 ML
1211465
SVALKA KIELISZKI DO MARTINI
1217083
SVEN KOMPLET 2 SZKLANEK 120ML TRANSPARENT
1217082
SVEN KOMPLET 2 SZKLANEK 150ML TRANSPARENT
1217081
SVEN KOMPLET 2 SZKLANEK 350ML TRANSPARENT
1217084
SVEN KOMPLET 2 SZKLANEK 65ML TRANSPARENT
1212465
SWAN DEKANTER 1,3 L
1216601
SWAN KOMPLET 4 KIELISZKÓW DO BORDEAUX 70CL
1216600
SWAN KOMPLET 4 KIELISZKÓW DO CZERWONEGO WINA 56CL
1216602
SWAN KOMPLET 4 KIELISZKÓW DO SZAMPANA 19CL
1216599
SWAN KOMPLET 4 KIELSZKÓW DO BIAŁEGO WINA 43CL
1216598
SWAN KOMPLET 4 KIELSZKÓW DO PROSECCO 32CL
7213077
TACO TALERZ 23,5CM KUKURYDZA
1217412
TAP DYSPENSER ZE STOJAKIEM 6,2L SZKŁO
1210275
TEA T. PODGRZEWACZ
1210271
TEA TIME CZAJNIK 1.2
1210274
TEA TIME CZAJNIK SZKLANY Z FILTREM 750ML
1210284
TEA TIME KUBEK Z ZAPARZACZEM 400ML
1215556
TEA TIME PORCELANOWY KUBEK Z ZAPARZACZEM BIAŁY
1210273
TEA TIME SZKLANKA 400ML (SZKŁO PRZEZROCZYSTE)
1217399
TEA TIME ZAPARZACZ SZKŁO, DREWNO
1217738
THORA ZESTAW SHUSI 6 ELEM 24X14,5CM BRĄZOWY
1217737
THORA ZESTAW SHUSI 6 ELEM 24X14,5CM FIOLETOWY
1217736
THORA ZESTAW SHUSI 6 ELEM 24X14,5CM NIEBIESKI
1217735
THORA ZESTAW SHUSI 7 ELEM 26,5X26,5CM NIEBIESKI
1217088
TILDE FILIŻANKA ZE SPODKIEM 380ML JASKÓŁKI MAŁE CZARNY BIAŁY
1217086
TILDE FLIŻANKA ZE SPODKIEM 380ML CZARNY BIAŁY
1217092
TILDE ZESTAW 2 KUBKÓW 420ML JASKÓŁKI
1210855
TIME  BULIONÓWKA ZE SPODKIEM
1210854
TIME  DZBANEK DO HERBATY 1200 CC
1210851
TIME  PORCELANOWA SOSJERKA
1210853
TIME  TALERZ DO ZUPY 22 CM
295569
TIME CUKIERNICA
282625
TIME FILIZ.CAPUCCIN
282624
TIME FILIZ.ESPRESSO
282626
TIME FILŻANKA DO HERBATY
459032
TIME KIELISZEK NA JAJKO
480456
TIME KUBEK 45CL
459031
TIME MISECZKA 12,5
291503
TIME MISKA 17.5
291505
TIME MISKA 30.5
295568
TIME MLECZNIK
459003
TIME OLIWA/OCET
459030
TIME SOLN/PIEPRZ
291495
TIME TAL.OBIAD. 28
291501
TIME TAL.SNIADAN.22
291509
TIME TALERZ 33,5
456217
TIME TALERZ 49.5CM
291502
TIME TALERZ DESEROWY 16CM
480391
TIME TALERZ GLEBOK
1212323
TIME WAZA 32CM
1215736
TIME ZESTAW OBIADOWY 18 EL.
1217200
TRINA MISKA SZKLANA 24CM
1217201
TRINA PATERA SZKLANA NA NÓŻCE 28CM
1217946
TUVA PATERA Z RANETM 32CM SZKŁO
1217947
TUVA SALATERKA 23CM SZKŁO
1213201
TWIST SŁOIK Z POKR.3,7 L ŻÓŁTY
1214045
VIVA SCANDINAVIA BY DUKA ZAPARZACZ DO HERBATY BEŻOWY 250 ML
1217687
WATER DZBANEK 1,5L TRANSPARENTNY
1217688
WATER DZBANEK 2L TRANSPARENTNY
1218056
WATER DZBANEK SZKLANY 1,5L
1218066
WATER DZBANEK SZKLANY 250ML
1218181
WATER DZBANEK TRANSPAR.BIAŁY 27X11 CM
1211362
YXA MAN KARAFKA KRYSZTAŁOWA 0,8 L
1211363
YXA MAN SZKLANKA KRYSZTAŁOWA 2SZT
Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej